Efter skolereformens ikrafttræden modtager Den Mobile Skole indtil videre ingen elever.

Vi beklager dybt at vi dermed ikke kan tilbyde denne håndsrækning til vores målgruppe.

 
Dagskole med specialundervisning i Odsherred
Lærer, gi' mig en hånd

Gi' mig en hånd, lærer.
Jeg er ikke som de andre.
Er ikke som du ønsker.
Forstyrrer i timerne, larmer,
kommer med kommentarer
Til ting du siger.
Er vel også lidt fræk af og til.
Du får klager over mig.
Bøvl og ballade på gangene.
De siger jeg slås i frikvartererne.

Doven, jo jeg virker vel sådan.
Meget rod i hjemmearbejdet.
Bøgerne er krøllede og fyldt med fejl.

Jo, jeg laver lidt lektier,
men ikke mange.
Det hjælper mig ikke.
Jeg kan ikke få det ind i mit hoved.

Du siger jeg skal koncentrere mig,
det er ikke så let, lærer,
når jeg ikke er glad,
og når tankerne flyver
som en fugl over havet
uden en gren at sætte sin fod på.

Jeg ønsker ikke at være fræk og væmmelig.
Gi mig din hånd, lærer.
En usynlig hånd af kærlighed.
Jeg forventer ikke ros for mine prøver,
eller for orden i skriftligt arbejde.
Men lyset i dine øjne,
det leder jeg efter.
Det jeg ser, når de dygtige
får deres prøver tilbage.

Gi mig lidt venlighed, lærer
en hånd af kærlighed,
fordi jeg er et menneske
med et hjerte som er trist,
bag en hård maske.
Gi mig din hånd, lærer,
en udstrakt hånd af kærlighed.

Magnus Midthjell

Fisker med fangstMålgruppen

Eleverne i Den Mobile Skole er i alderen fra 10 år og op til puberteten. Fælles for dem er, at de har problemer med omgivelserne og har kæmpet med nederlag i og udenfor skolen.

De kommer fra andre skoler, folkeskoler og specialskoler. Nogle har fået en diagnose, andre ikke. Nogle er meget stille, andre urolige og udadreagerende.

De unge har svært ved at fungere i social sammenhæng. De opleves af andre som vanskelige at omgås, deres reaktionsmønster er belastende for både dem selv og deres kammerater såvel som for forældre, lærere og pædagoger.

De har ofte manglet en tæt kontakt til eksemplariske forbilleder, der har kunnet guide dem til et godt forhold til sig selv og andre. Gang på gang er de  løbet de ind i konflikter, som de ikke har været i stand til at håndtere fornuftigt.

Den indlæring de hidtil har modtaget, har derfor også været begrænset. Problemerne med de voksne og med at begå sig generelt, har beslaglagt det meste af børnenes opmærksomhed. På den måde har problemerne skole/fritid/famile været en hindring for at lære noget. De har simpelthen ikke haft ro til at koncentrere sig om at få noget ud af undervisningen.

fra en skøjtetur

Den Mobile Skole · Svenstrupgårdsvej 3 · 4572 Nr. Asmindrup · Tlf.: 59 31 75 86, mobil: 20 76 00 12 · Fax: 59 31 75 87 · Mail: infoSNABELAdenmobileskole.dk