Efter skolereformens ikrafttræden modtager Den Mobile Skole indtil videre ingen elever.

Vi beklager dybt at vi dermed ikke kan tilbyde denne håndsrækning til vores målgruppe.

 
Dagskole med specialundervisning i Odsherred
Lærer, gi' mig en hånd

Gi' mig en hånd, lærer.
Jeg er ikke som de andre.
Er ikke som du ønsker.
Forstyrrer i timerne, larmer,
kommer med kommentarer
Til ting du siger.
Er vel også lidt fræk af og til.
Du får klager over mig.
Bøvl og ballade på gangene.
De siger jeg slås i frikvartererne.

Doven, jo jeg virker vel sådan.
Meget rod i hjemmearbejdet.
Bøgerne er krøllede og fyldt med fejl.

Jo, jeg laver lidt lektier,
men ikke mange.
Det hjælper mig ikke.
Jeg kan ikke få det ind i mit hoved.

Du siger jeg skal koncentrere mig,
det er ikke så let, lærer,
når jeg ikke er glad,
og når tankerne flyver
som en fugl over havet
uden en gren at sætte sin fod på.

Jeg ønsker ikke at være fræk og væmmelig.
Gi mig din hånd, lærer.
En usynlig hånd af kærlighed.
Jeg forventer ikke ros for mine prøver,
eller for orden i skriftligt arbejde.
Men lyset i dine øjne,
det leder jeg efter.
Det jeg ser, når de dygtige
får deres prøver tilbage.

Gi mig lidt venlighed, lærer
en hånd af kærlighed,
fordi jeg er et menneske
med et hjerte som er trist,
bag en hård maske.
Gi mig din hånd, lærer,
en udstrakt hånd af kærlighed.

Magnus Midthjell

Om DMS

Den Mobile Skole har siden 2002 undervist elever, der af forskellige årsager ikke har kunnet være på andre skoler. Dette arbejde har vi stor susses med, og skolen er derfor et attraktivt alternativ for elever med specielle behov.

I oktober 2012 fejrede vi 10-års jubilæum. I den anledning havde vi besøg af Nordvestnyt. Se avisens omtale på nordvestnyt.dk.

Vi øger mobiliteten

Skolen er mobil i den forstand at undervisningen er mobil, den kan foregå både på og udenfor skolen. Vi øger løbende mobiliteten for at kunne imødekomme elevernes behov. Vi har senest udvidet med en båd, et mobilt klasseværelse og et mobilt værksted. Disse projekter imødekommer vores målgruppe og andre grupper, der falder udenfor folkeskoleloven. Vi  skræddersyr vores rammer og pædagogik for personlig og faglig udvikling i relation til videre uddannelse og arbejde. Målet er at selvstændigøre eleverne til det voksne liv.

KøkkenetPersonale

Vi er et fasttømret team af undervisere med forskellige uddannelser og alle har erfaringer fra andre dele af erhvervslivet.

Vi rummer og respekterer hinandens og elevernes forskelligheder og anerkender hinandens kompetencer og færdigheder. Dette er afgørende for vores relationsarbejde i forhold til elever, forældre og netværk i øvrigt. Den enkeltes trivsel danner grundlaget for elevens sociale og faglige udvikling.

Elever og læreres trivsel undersøges årligt. Se arbejdstilsynets rapport her (pdf).

MekanikereLidt om "det med småt"

Den Mobile Skole er en selvejende institution, samtlige indtægter går således til arbejdet med eleverne. Personalet - inklusiv leder - er overenskomstansat. Vi har aftale med Odsherred Kommune om specialundervisning af børn.

SE nr.: 26 88 83 36

Lovgrundlag

Folkeskoleloven. Lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, spec. § 20 stk. 3 og § 22 stk. 5-7. Læs her

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Bekendtgørelse nr. 380 af 28. april 2012. Læs her

Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Vejledning nr. 9319 af 26. juni 2009. Læs her

TrampolinhopLeder

Paul Moen

Bestyrelse

Ingse Rasmussen, formand
Per Gregaard Hansen
Peter Aukjaagaard
Ove Lamhage
Erik Nielsen
Pia Dam

Den Mobile Skole · Svenstrupgårdsvej 3 · 4572 Nr. Asmindrup · Tlf.: 59 31 75 86, mobil: 20 76 00 12 · Fax: 59 31 75 87 · Mail: infoSNABELAdenmobileskole.dk