Efter skolereformens ikrafttræden modtager Den Mobile Skole indtil videre ingen elever.

Vi beklager dybt at vi dermed ikke kan tilbyde denne håndsrækning til vores målgruppe.

 
Dagskole med specialundervisning i Odsherred
Lærer, gi' mig en hånd

Gi' mig en hånd, lærer.
Jeg er ikke som de andre.
Er ikke som du ønsker.
Forstyrrer i timerne, larmer,
kommer med kommentarer
Til ting du siger.
Er vel også lidt fræk af og til.
Du får klager over mig.
Bøvl og ballade på gangene.
De siger jeg slås i frikvartererne.

Doven, jo jeg virker vel sådan.
Meget rod i hjemmearbejdet.
Bøgerne er krøllede og fyldt med fejl.

Jo, jeg laver lidt lektier,
men ikke mange.
Det hjælper mig ikke.
Jeg kan ikke få det ind i mit hoved.

Du siger jeg skal koncentrere mig,
det er ikke så let, lærer,
når jeg ikke er glad,
og når tankerne flyver
som en fugl over havet
uden en gren at sætte sin fod på.

Jeg ønsker ikke at være fræk og væmmelig.
Gi mig din hånd, lærer.
En usynlig hånd af kærlighed.
Jeg forventer ikke ros for mine prøver,
eller for orden i skriftligt arbejde.
Men lyset i dine øjne,
det leder jeg efter.
Det jeg ser, når de dygtige
får deres prøver tilbage.

Gi mig lidt venlighed, lærer
en hånd af kærlighed,
fordi jeg er et menneske
med et hjerte som er trist,
bag en hård maske.
Gi mig din hånd, lærer,
en udstrakt hånd af kærlighed.

Magnus Midthjell

Pædagogik

Voksenkontakt · Gruppen · Skole, familie & fritid

RidningDen Mobile Skoles fornemste opgave er at ruste alle elever til at komme videre med et liv de er glade for som en del af samfundet i uddannelse og i arbejdslivet.

Forudsætningen for at det kan lykkes er, at de får det godt med sig selv og andre mennesker og at hjemme- og fritidssituationen er harmonisk. Skolen arbejder derfor med hele elevens livssituation, vi er optaget af at finde individuele løsninger i samarbejde med eleven, forældre/opholdssted/plejefamilie og myndigheder.

Tæt voksenkontakt

De fleste af eleverne i målgruppen har oplevet svigt fra voksne under deres opvækst. Forudsætningen for indlæring og ændring af social adfærd er, at der skabes et bærende tillidsforhold til de voksne. Dette understøttes ved at hver elev får en kontaktlærer, udpeget under hensyntagen til vurdering af den gensidige personlige kemi.

Tilliden skabes gennem gensidig respekt og ligeværd. Et troværdigt, personligt engagement fra de voksnes side bidrager til at skabe grundlag for et bærende tillidsforhold til lærerne specielt og til voksne generelt.

Pædagogisk underbygges og styrkes selvtilliden gennem succesoplevelser. Dette opnås ved at vi tager udgangspunkt i hvert enkelt barns positive og stærke sider. Relationen mellem den voksne og barnet sammen med forudsigelighed og struktur er vores daglige værktøj til at fremme dialogen og dermed den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling. Det er trivsel og succes der forstærker elevens motivation og læring.

Gruppen som socialt læringsforum

Vi spiller tit et spilDet er et mål at få eleverne til at fungere i og som en gruppe med en positiv defineret identitet. Gruppen er det vigtigste læringsforum når det drejer sig om indsigt i sig selv og andre.

En vigtig del af denne dannelsesproces er at børnene lærer sig demokratiske spilleregler i samspillet i gruppen. Eleverne vil derfor få medindflydelse i forhold til evnen til selv at tage ansvar.

Indlæringen giver øget selvindsigt og indsigt i andre. Barnet opøves i at tage ansvar for egne handlinger og respektere hinandens forskelligheder.

Vi lægger stor vægt på at synliggøre samfundets normer og værdier og at rammer og rutiner er faste og forudsigeligee.

Skole - familie - fritid, vi arbejder holistisk

Indvielse ved bålpladsElevens helhed i hverdagen styrkes gennem en tæt kontakt til hjemmet og vi yder hjælp til positve fritidsaktiviteter og -relationer.

Styrkelse af elevens helhed i hverdagen kan for vores målgruppe ofte forbedres ved at eleven og familien får professionel råd og vejledning. Skolen tilbyder derfor familiearbejde og/eller kontaktperson som supplement til skoletilbuddet. Dette arbejde aftales i hvert enkelt tilfælde særskilt med kommunen.

Den Mobile Skole · Svenstrupgårdsvej 3 · 4572 Nr. Asmindrup · Tlf.: 59 31 75 86, mobil: 20 76 00 12 · Fax: 59 31 75 87 · Mail: infoSNABELAdenmobileskole.dk