Efter skolereformens ikrafttræden modtager Den Mobile Skole indtil videre ingen elever.

Vi beklager dybt at vi dermed ikke kan tilbyde denne håndsrækning til vores målgruppe.

 
Dagskole med specialundervisning i Odsherred
Lærer, gi' mig en hånd

Gi' mig en hånd, lærer.
Jeg er ikke som de andre.
Er ikke som du ønsker.
Forstyrrer i timerne, larmer,
kommer med kommentarer
Til ting du siger.
Er vel også lidt fræk af og til.
Du får klager over mig.
Bøvl og ballade på gangene.
De siger jeg slås i frikvartererne.

Doven, jo jeg virker vel sådan.
Meget rod i hjemmearbejdet.
Bøgerne er krøllede og fyldt med fejl.

Jo, jeg laver lidt lektier,
men ikke mange.
Det hjælper mig ikke.
Jeg kan ikke få det ind i mit hoved.

Du siger jeg skal koncentrere mig,
det er ikke så let, lærer,
når jeg ikke er glad,
og når tankerne flyver
som en fugl over havet
uden en gren at sætte sin fod på.

Jeg ønsker ikke at være fræk og væmmelig.
Gi mig din hånd, lærer.
En usynlig hånd af kærlighed.
Jeg forventer ikke ros for mine prøver,
eller for orden i skriftligt arbejde.
Men lyset i dine øjne,
det leder jeg efter.
Det jeg ser, når de dygtige
får deres prøver tilbage.

Gi mig lidt venlighed, lærer
en hånd af kærlighed,
fordi jeg er et menneske
med et hjerte som er trist,
bag en hård maske.
Gi mig din hånd, lærer,
en udstrakt hånd af kærlighed.

Magnus Midthjell

Undervisningen

Specialundervisningen · Erhvervspraktik

Elevplanerne danner grundlaget for undervisningen, som tilrettelægges individuelt for hver elev.

Pædagogisk transport

2 dejlige elever

Hver dag hentes og bringes alle elever til og fra skolen i en af skolens busser eller privatbiler. Busserne køres af skolens pædagogiske personale.

Skoledagen

Vi starter dagen med morgenmøde med sang, hvor dagen tilrettelægges. Om formiddagen har vi undervisning i grundfagene dansk, matematik og engelsk. Herefter deltager alle i de praktiske opgaver i forbindelse med frokosten.

Om eftermiddagen undervises i praktiske eller almene, ikke eksamensrettede fag.

Specialundervisningens tilrettelæggelse

I klassenEt hold består af 3 til 6 elever med 1 til 3 lærere. Den faglige undervisning er underlagt arbejdet med elevernes sociale og personlige problemer da disse hæmmer elevens koncentration om det faglige. Klasse og alder er derfor mindre relevant end det udgangspunkt eleven har. Vi møder den unge der hvor det aktuelle læringspotentiale er.

Den faglige læring foregår i praksis i korte og individuelt tilrettelagte undervisningsforløb. Eleven kan maksimalt forventes at modtage faglig undervisning i 3-4 timer eller 4-6 lektioner pr. dag.

 00:00-00:00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09:00-12:00 Dansk, matematik, engelsk
12:00-13:00 Frokost
13:00-15:00 Praktiske fag integreres i de boglige
Billedkunst, sløjd, motorlære, natur og have, idræt, sejlads, ridning, spil og almenkundskab
Klassens time
13:00-14:00

Undervisningen tager i formiddagstimerne udgangspunkt i hovedfagene dansk, matematik og engelsk. Mundtlig dansk har en særlig betydning, her lægger vi vægt på dialogen med eleverne, så de får mulighed for at sprogliggøre egne følelser og oplevelser.

Skolens båd, Finnsailer 35I eftermiddagstimerne flettes den teoretiske undervisning ind i den praktiske undervisning. Der er særlig fokus på at lære eleverne at samarbejde og at de får integreret teorien i de praktiske gøremål. Arbejdet foregår fortrinsvis på skolens gård og båd. Eftermiddagene er hovedsagelig forbeholdt aktiviteter, hvor eleverne i større eller mindre grupper gør noget sammen. Det kan være alt fra spil, sport, svømning, rollespil/skuespil, friluftsaktiviteter til rideprojekt.

Erhvervspraktik

Skolen lægger meget stor vægt på at erhvervstræne eleverne. Nogle elever har en dag om ugen, hvor de er i erhvervspraktik. Andre elever har længere forløb, f.eks. 14 dage ad gangen, i forskellige erhverv eller hos samme mester i en længere periode. Dette kan bane vejen for en elevplads. Skolen er godt forankret i lokalmiljøet i forhold til erhvervspraktikker.

 

Den Mobile Skole · Svenstrupgårdsvej 3 · 4572 Nr. Asmindrup · Tlf.: 59 31 75 86, mobil: 20 76 00 12 · Fax: 59 31 75 87 · Mail: infoSNABELAdenmobileskole.dk